1eggsalad on toast1995207spontaneous combustionE.B.A.http://mangobananas.com/img/icons/EBAlogo.jpg
2walking ziggy1995207spontaneous combustionE.B.A.http://mangobananas.com/img/icons/EBAlogo.jpg
3tangerine cowbells in my lawn1995207spontaneous combustionE.B.A.http://mangobananas.com/img/icons/EBAlogo.jpg
4spit up1995207spontaneous combustionE.B.A.http://mangobananas.com/img/icons/EBAlogo.jpg
5feel this way1995207spontaneous combustionE.B.A.http://mangobananas.com/img/icons/EBAlogo.jpg
6falling down1995207spontaneous combustionE.B.A.http://mangobananas.com/img/icons/EBAlogo.jpg
7freestyle animal1995207spontaneous combustionE.B.A.http://mangobananas.com/img/icons/EBAlogo.jpg
8things in the shadows1995207spontaneous combustionE.B.A.http://mangobananas.com/img/icons/EBAlogo.jpg
9drive me home1995207spontaneous combustionE.B.A.http://mangobananas.com/img/icons/EBAlogo.jpg
10zoo1995207spontaneous combustionE.B.A.http://mangobananas.com/img/icons/EBAlogo.jpg
11witness to a crime / I like a melody1995207spontaneous combustionE.B.A.http://mangobananas.com/img/icons/EBAlogo.jpg
12a box in my basement / no control of the weather1995207spontaneous combustionE.B.A.http://mangobananas.com/img/icons/EBAlogo.jpg