1small world1986203Brown Carpet & Full MoonE.B.A.https://mangobananas.com/img/icons/eba-bcsfms.jpg
2last words1986203Brown Carpet & Full MoonE.B.A.https://mangobananas.com/img/icons/eba-bcsfms.jpg
3no furniture1986203Brown Carpet & Full MoonE.B.A.https://mangobananas.com/img/icons/eba-bcsfms.jpg
4strange in ordinary ways1986203Brown Carpet & Full MoonE.B.A.https://mangobananas.com/img/icons/eba-bcsfms.jpg
5one day1986203Brown Carpet & Full MoonE.B.A.https://mangobananas.com/img/icons/eba-bcsfms.jpg
6silence1986203Brown Carpet & Full MoonE.B.A.https://mangobananas.com/img/icons/eba-bcsfms.jpg
7let it slide1986203Brown Carpet & Full MoonE.B.A.https://mangobananas.com/img/icons/eba-bcsfms.jpg
8don't say a word1986203Brown Carpet & Full MoonE.B.A.https://mangobananas.com/img/icons/eba-bcsfms.jpg
9a crooked line1986203Brown Carpet & Full MoonE.B.A.https://mangobananas.com/img/icons/eba-bcsfms.jpg
10because the day1986203Brown Carpet & Full MoonE.B.A.https://mangobananas.com/img/icons/eba-bcsfms.jpg
11small world1988203Brown Carpet & Full MoonE.B.A.https://mangobananas.com/img/icons/eba-bcsfms.jpg
12rain woman falling1988203Brown Carpet & Full MoonE.B.A.https://mangobananas.com/img/icons/eba-bcsfms.jpg
13full moon picnic1988203Brown Carpet & Full MoonE.B.A.https://mangobananas.com/img/icons/eba-bcsfms.jpg